prosinac

6

11. Slikovnica za djecu

11. Slikovnica za djecu

  • Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za djecu, priprema za tisak, tisak i pakiranje, dostava

Planira se dizajn, grafičko rješenje, tisak, pakiranje i podjela slikovnica / bojanki za predškolsku djecu do 7 godina starosti. U suradnji sa obrazovnim institucijama te grafičkom kućom izradit će se dizajn i grafičko rješenje edukativne bojanke / slikovnice. Otisnut će se 500 komada bojanki / slikovnica za predškolsku djecu do sedam godina starosti. Slikovnice / bojanke će se zatim distribuirati vrtićima i školama na području grada i općine te će se tamo podijeliti djeci. Nekoliko primjeraka slikovnice / bojanke donirati će se i knjižnicama kako bi ostale očuvane duže vrijeme. Ovom se aktivnošću utječe direktno na najmlađu ciljnu skupinu. Od njihove najranije dobi potrebno je pružati im takve informacije i educirati ih u području gospodarenja otpadom kako bi postali svjesni problema koji nas okružuje, a na koji mogu direktno utjecati svojom savjesnošću i ponašanjem. Svi materijali će biti otisnuti na 100% recikliranom papiru.