prosinac

6

14. Aplikacija za mobilne telefone

14. Aplikacija za mobilne telefone

  • Izrada idejnog rješenja, izrada sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone, dizajn aplikacije i osnovni identitet, programiranje aplikacije

Jedna od aktivnosti provedbe Programa biti će i izrada aplikacije za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone i slične uređaje. Kroz aplikaciju će se olakšati građanima u nedoumicama kod postupanja sa otpadom te će se pružati sve potrebne informacije o zbrinjavanju otpada na području grada i općine koje će se redovito ažurirati. Prvi korak u izradi aplikacije bit će izrada idejnog rješenja same aplikacije te izrada sadržaja strukture aplikacije i sam dizajn i osnovni identitet aplikacije za pametne telefone. Aplikacija će imati prepoznatljiv identitet koji će korisnike odmah asocirati na područje provedbe Programa. Nakon izrade vizualnog dijela aplikacije slijedit će samo programiranje aplikacije i njezinih funkcija kojima će se korisnici služiti. Sama aplikacija bit će jednostavna za korištenje i razumljiva kako bi se njome mogle služiti sve generacije. Neke od funkcija koje će nuditi aplikacija jesu: određivanje lokacije korisnika, na temelju toga slijedi i određivanje najbliže lokacije spremnika na javnoj površini za odvojeno prikupljanje otpada te reciklažnog dvorišta te informiranje u koju vrstu otpada pripada koji otpada, sukladno upitu korisnika, uz mogućnost učitavanja podataka o lokacijama na kojima se zatekne nepropisno odbačen otpad. Aplikacija će pružati informacije o trenutno aktualnim rasporedima odvoza otpada. Sadržavat će sve one informacije koje će se tiskati i na brošuri te će i upućivati korisnika na relevantne internetske adrese važećih zakonskih akata. Aplikacija će se izraditi na Android te na iOS sustavu.