prosinac

6

15. Elektronski oglasi

15. Elektronski oglasi

  • Dizajn elektronskog oglasa, osmišljavanje poruka, objava oglasa na najčitanijim internetskim portalima

Kako bi se povećala vidljivost samo Programa i ukazalo na važnost održivog gospodarenja otpadom kontinuirano će se objavljivati elektronski oglasi na internetskim portalima. Osmišljavanje tekstova i poruka u oglasima te vizualnog identiteta oglasa uz osmišljavanje cjelokupne oglašivačke kampanje odraditi će se u suradnji sa stručnim osobama. I sam oglas imat će prepoznatljiv identitet područja provedbe Programa kao i sva tiskana i digitalna izdanja povezana sa provedbom Programa. Nakon izrade samo elektronskog oglasa, isti će se objavljivati na lokalnim portalima. Odnosno, na portalima lokalnih medija koji svoje vijesti objavljuju i putem interneta. Trajanje takvog načina oglašavanja bit će u skladu sa provedbom Programa, a češće objave biti će kod obilježavanja datuma vezanih uz zaštitu okoliša i provođenja drugih javnih aktivnosti sukladno Programu.