Tra

20

Raspored odvoza

**Mole se građani da na dan odvoza stave spremnike sa otpadom uz javno-prometnu površinu od 07:00 sati ujutro


Raspored odvoza za 2019. godinu:


Lepoglava
– naselja i ulice: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Bednjica, Zalužje, Višnjička Jazbina, Zlogonje

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (02.01., 15.01., 29.01.);
Veljača (12.02., 26.02.);
Ožujak (12.03., 26.03.);
Travanj (09.04., 23.04.);
Svibanj (07.05., 21.05.);
Lipanj (04.06., 18.06.);
Srpanj (02.07., 16.07., 30.07.);
Kolovoz (13.08., 27.08.);
Rujan (10.09., 24.09.);
Listopad (08.10., 22.10.);
Studeni (05.11., 19.11.);
Prosinac (03.12., 17.12., 31.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (09.01.); 
Veljača (13.02.);
Ožujak (13.03.);
Travanj (10.04.);
Svibanj (08.05.);
Lipanj (12.06.);
Srpanj (10.07.);
Kolovoz (14.08.);
Rujan (11.09.);
Listopad (09.10.);
Studeni (13.11.);
Prosinac (04.12.).

Odvoz tekstila: 10.4.2019. i 9.10.2019.
Odvoz stakla: 13.3.2019., 12.6.2019., 11.9.2019. i 4.12.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Sestranec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička,  Jeles, Hrvatskih Pavlina, Varaždinska,  I. Belostenca, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića,  Patačićeva, Ivana Mažuranića, Rangerova,  Šumec, Zagorska, Kovačićeva, A. Šenoe, Gorica, Trakošćanska, Matoševa,  Purga, E. Kvaternika, Kardinala Stepinca

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (10.01., 24.01.);
Veljača (07.02., 21.02.);
Ožujak (07.03., 21.03.);
Travanj (04.04., 18.04.);
Svibanj (02.05., 16.05., 30.05.);
Lipanj (13.06., 27.06.);
Srpanj (11.07., 25.07.);
Kolovoz (08.08., 22.08.);
Rujan (05.09., 19.09.);
Listopad (03.10., 17.10., 31.10.);
Studeni (14.11., 28.11.);
Prosinac (12.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (11.01.); 
Veljača (08.02.);
Ožujak (08.03.);
Travanj (12.04.);
Svibanj (10.05.);
Lipanj (14.06.);
Srpanj (12.07.);
Kolovoz (09.08.);
Rujan (13.09.);
Listopad (11.10.);
Studeni (15.11.);
Prosinac (13.12.).

Odvoz tekstila: 12.4.2019. i 11.10.2019.
Odvoz stakla: 08.3.2019., 14.6.2019., 13.9.2019. i 13.12.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Kameničko Podgorje, Očura

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (10.01., 24.01.);
Veljača (07.02., 21.02.);
Ožujak (07.03., 21.03.);
Travanj (04.04., 18.04.);
Svibanj (02.05., 16.05., 30.05.);
Lipanj (13.06., 27.06.);
Srpanj (11.07., 25.07.);
Kolovoz (08.08., 22.08.);
Rujan (05.09., 19.09.);
Listopad (03.10., 17.10., 31.10.);
Studeni (14.11., 28.11.);
Prosinac (12.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (16.01.); 
Veljača (20.02.);
Ožujak (20.03.);
Travanj (17.04.);
Svibanj (15.05.);
Lipanj (19.06.);
Srpanj (17.07.);
Kolovoz (21.08.);
Rujan (18.09.);
Listopad (16.10.);
Studeni (20.11.);
Prosinac (11.12.).

Odvoz tekstila: 17.4.2019. i 16.10.2019.
Odvoz stakla: 20.3.2019., 19.6.2019., 18.9.2019. i 11.12.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Viletinec, Crkovec, Kamenički Vrhovec

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (09.01., 23.01.);

Veljača (06.02., 20.02.);

Ožujak (06.03., 20.03.);

Travanj (03.04., 17.04.);

Svibanj (02.05., 15.05., 29.05.);

Lipanj (12.06., 26.06.);

Srpanj (10.07., 24.07.);

Kolovoz (07.08., 21.08.);

Rujan (04.09., 18.09.);

Listopad (02.10., 16.10., 30.10.);

Studeni (13.11., 27.11.);

Prosinac (11.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (16.01.);
Veljača (20.02.);
Ožujak (20.03.);
Travanj (17.04.);
Svibanj (15.05.);
Lipanj (19.06.);
Srpanj (17.07.);
Kolovoz (21.08.);
Rujan (18.09.);
Listopad (16.10.);
Studeni (20.11.);
Prosinac (11.12.).

Odvoz tekstila: 17.4.2019. i 16.10.2019.
Odvoz stakla: 20.3.2019., 19.6.2019., 18.9.2019. i 11.12.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Murićevec, Gornji i Donji Vulišinec

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (10.01., 24.01.);
Veljača (07.02., 21.02.);
Ožujak (07.03., 21.03.);
Travanj (04.04., 18.04.);
Svibanj (02.05., 16.05., 30.05.);
Lipanj (13.06., 27.06.);
Srpanj (11.07., 25.07.);
Kolovoz (08.08., 22.08.);
Rujan (05.09., 19.09.);
Listopad (03.10., 17.10., 31.10.);
Studeni (14.11., 28.11.);
Prosinac (12.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (11.01.);
 Veljača (08.02.);
Ožujak (08.03.);
Travanj (12.04.);
Svibanj (10.05.);
Lipanj (14.06.);
Srpanj (12.07.);
Kolovoz (09.08.);
Rujan (13.09.);
Listopad (11.10.);
Studeni (15.11.);
Prosinac (13.12.);

Odvoz tekstila: 12.4.2019. i 11.10.2019.
Odvoz stakla: 08.3.2019., 14.6.2019., 13.9.2019. i 13.12.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Žarovnica, Kamenica

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (09.01., 23.01.);
Veljača (06.02., 20.02.);
Ožujak (06.03., 20.03.);
Travanj (03.04., 17.04.);
Svibanj (02.05., 15.05., 29.05.);
Lipanj (12.06., 26.06.);
Srpanj (10.07., 24.07.);
Kolovoz (07.08., 21.08.);
Rujan (04.09., 18.09.);
Listopad (02.10., 16.10., 30.10.);
Studeni (13.11., 27.11.);
Prosinac (11.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (09.01.); 
Veljača (13.02.);
Ožujak (13.03.);
Travanj (10.04.);
Svibanj (08.05.);
Lipanj (12.06.);
Srpanj (10.07.);
Kolovoz (14.08.);
Rujan (11.09.);
Listopad (09.10.);
Studeni (13.11.);
Prosinac (04.12.).

Odvoz tekstila: 10.4.2019. i 09.10.2019.
Odvoz stakla: 13.3.2019., 12.6.2019., 11.9.2019. i 04.12.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– Stambene zgrade – vrijedi od datuma podjele posuda (120) za sve stanare stambenih zgrada (120 l i 1100l)

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (09.01., 23.01.);
Veljača (06.02., 20.02.);
Ožujak (06.03., 20.3.);
Travanj (03.04., 17.04.);
Svibanj (02.05., 15.05., 29.05.);
Lipanj (12.06., 26.06.);
Srpanj (10.07., 24.07.);
Kolovoz (07.08., 21.08.);
Rujan (04.09., 18.09.);
Listopad (02.10., 16.10., 30.10.);
Studeni (13.11., 27.11.);
Prosinac (11.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (02.01., 16.01., 30.01.); 
Veljača (13.02., 27.02.);
Ožujak (13.03., 27.03.);
Travanj (10.04., 24.04.);
Svibanj (08.05., 22.05.);
Lipanj (05.06., 19.06.);
Srpanj (03.07., 17.07., 31.07.);
Kolovoz (14.08., 28.08.);
Rujan (11.09., 25.09.);
Listopad (09.10., 23.10.);
Studeni (06.11., 20.11.);
Prosinac (04.12., 18.12.).

Odvoz tekstila: 24.04.2019.23.10.2019. 
Odvoz stakla: 27.3.2019., 19.06.2019. i 25.09.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Klenovnik
– naselja i ulice: Klenovnik, Dubrovec, Lipovnik, Plemenšćina, Vukovoj

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (04.01., 18.01.);
Veljača (01.02., 15.02.);
Ožujak (01.03., 15.3., 29.03.);
Travanj (12.04., 26.04.);
Svibanj (10.05., 24.05.);
Lipanj (07.06., 21.06.);
Srpanj (05.07., 19.07.);
Kolovoz (02.08., 16.08., 30.08.);
Rujan (13.09., 27.09.);
Listopad (11.10., 25.10.);
Studeni (08.11., 22.11.);
Prosinac (06.12., 20.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika) i siva vreća/spremnik (metal): 

Siječanj (23.01.);
 Veljača (27.02.);
Ožujak (27.03.);
Travanj (24.04.);
Svibanj (22.05.);
Lipanj (26.06.);
Srpanj (24.07.);
Kolovoz (28.08.);
Rujan (25.09.);
Listopad (23.10.);
Studeni (27.11.);
Prosinac (18.12.).

Odvoz tekstila: 28.8.2019. 
Odvoz stakla: 27.3.2019. i 25.09.2019. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu