prosinac

5

9. Predstave za djecu

9. Predstave za djecu

  • Priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, kompletna produkcija predstave

Za predškolsku djecu do sedam godina starosti organizirat će se izvođenje predstave s temom odgovornog gospodarenja otpadom i pravilnog selektiranja nastalog otpada. U suradnji sa stručnom ustanovom pripremit će se prikladan scenarij koji će na zabavan način predškolskoj djeci približiti probleme gospodarenja otpadom i ukazati im na moguće načine kako da i sami doprinesu racionalnom zbrinjavanju otpada. Za potrebe predstave pripremiti će se dizajn i izgled samih kostima te će se isti izraditi u suradnji sa stručnim osobama. Kostimi će se koristiti za potrebe izvođenja predstave na temu gospodarenja otpadom. Predstave će se održavati u gradu Lepoglavi te u općini Klenovnik kako bi se obuhvatilo cijelo područje provedbe Programa. Za potrebe predstave iznajmiti će se bina, rasvjeta, ton majstor, razglas. Predstava će se prikazivati četiri puta kroz razdoblje provedbe Programa, u svakoj općini/gradu po dva izvođenja predstave.