Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: plastične vrećice

Način odlaganja

Spremnik za otpadnu plastiku ili Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec

Upute

Otpadnom plastikom smatra se isključivo otpadna plastična ambalaža uključujući čistu foliju i plastične vrećice, višeslojnu ambalažu (tetrapak i sl.) te ambalažni stiropor.