Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: prirodno božično drvce

Način odlaganja

Spremnik za biootpad ili Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Prirodno božično drvce moguće je usitniti i predati u spremnik za biootpad ili usitniti i kućno kompostirati.