Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: ambalaža od papira i kartona

Način odlaganja

Spremnik za otpadni papir i karton

Upute

Čista ambalaža koja nije bila u dodiru sa hranom ili kemikalijama.