Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: čaše i šalice od papira i kartona

Način odlaganja

Spremnik za otpadni papir i karton ili Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Čiste kartonske i papirnate čaše odlažu se u spremnik za papir i karton. Nečiste papirnate i kartonske čaše odlažu se u spremnik za miješani komunalni otpad.