Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: zemlja i zemlja za vaze (lončanice)

Način odlaganja

Spremnik za biorazgradivi komunalni otpad ili Spremnik za miješani komunalni otpad