Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: metalna ambalaža onečišćena opasnim tvarima

Način odlaganja

Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec

Upute

Prije ikakvog kontakta s azbestnim otpadom kontaktirati komunalnu tvrtku i postupiti prema uputama.