Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: lampion (lampaš)

Način odlaganja

Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Odvojiti poklopac koji se zbrinjava u spremnik za otpadne metale