ožujak

29

Vrtićki mališani i osnovnoškolci iz Grada Lepoglave i Općine Klenovnika učili o razvrstavanju otpada

Vrtićki mališani i osnovnoškolci iz Grada Lepoglave i Općine Klenovnika učili o razvrstavanju otpada

U okviru projekta “Kam se koje smeće meće”, kojeg s ciljem edukacije građana o važnosti i načinu razvrstavanja otpada zajednički provode Grad Lepoglava i Općina Klenovnik, posebna se pažnja pridaje edukaciji djece koja tako već u dječjoj dobi usvajaju pozitivne navike vezane za gospodarenje otpadom.
Pa su tako u svih pet osnovnih škola i tri dječja vrtića na području Grada Lepoglave i Općine Klenovnik nedavno održane i radionice na kojima su djeca učila o važnosti i načinu selektiranja otpada. Činila su to sa animatorima iz trvtke Zemlja sreće j.d.o.o. iz Varaždina, kroz zanimljiv kviz, natječući se u razvrstavanju otpada, slušajući predavanje te pišući poruke o tome zašto je važno pravilno odlagati otpad i brinuti se o okolišu. Najuspješnijima su na kraju edukacije podijeljene diplome, pehari i medalje od recikliranih materijala.
Poruke koje su tom prigodom djeca osmislila i napisala bit će objavljene na internet stranici smece.hr. Riječ je o stranici izrađenoj također u okviru projekta “Kam se koje smeće meće”.