prosinac

6

16. Tiskani oglasi

16. Tiskani oglasi

  • Osmišljavanje tekstova i poruka u oglasima, osmišljavanje vizualnog identiteta oglasa, osmišljavanje izobrazno-informativne kampanje, zakup medijskog prostora

U svrhu povećanja vidljivosti i educiranja što većeg broja građana također će se i zakupiti plaćeni oglasi u tiskanim medijima. Za osmišljavanje tekstova i vizualnog identiteta, koji će se uskladiti sa svim prethodno navedenim medijima bilo elektronskim ili tiskanim po vizualnim obilježjima područja provedbe Programa, angažirat će se i stručnjaci u području gospodarenja otpadom te grafička tvrtka kako bi oglas bio što kvalitetniji i lako uočljiv te na taj način privukao pažnju građana. Za potrebe objavljivanja plaćenih oglasa osmislit će se kampanja kako ne bi došlo do zasićenosti građana sa informacijama o održivom gospodarenju otpadom. Putem oglasa će se građane uputiti na dostupnu internetsku stranicu, aplikaciju te sve ostale materijale putem kojih se mogu educirati, kao i na održavanja javnih tribina te radionica koje će se održavati u sklopu provedbe Programa. Posebno će se obavijestiti sve građane o obilježavanju datuma vezanih uz zaštitu okoliša kako bi ih se što više uključilo u provedbu istih. Medijski prostor u kojem će se objavljivati navedeni oglasi zakupit će se kod izdavača lokalnih glasila koji su dostupni svim građanima na području provedbe. Distribucijom glasila doprijet će se do gotovo svakog kućanstva na području grada i općine što će uvelike utjecati na percepciju informacije o provođenju Programa kod svih ciljnih skupina Programa.