Tra

20

Kontakt

E-mail: info@smece.hr

 

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

Telefon: 042/770-411

Fax: 042/770-419

E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

 

OPĆINA KLENOVNIK

Klenovnik 9A

42244 Klenovnik

Telefon: 042/763-301

Fax: 042/352-070

E-mail: opcina.klenovnik@vz.t-com.hr