Tra

20

Raspored odvoza

**Mole se građani da na dan odvoza stave spremnike sa otpadom uz javno-prometnu površinu od 07:00 sati ujutro. 

 

Raspored odvoza MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE za 2024. godinu:

 Gradu Lepoglavi će se tijekom studenog, počevši od mjeseca velječe, mobilnim reciklažnim dvorištem vršiti prikupljanje određenih vrsta otpada iz domaćinstva, poručuju iz gradskog komunalnog redarstva. Riječ je o otpadu kao što su stare baterije, boje, tinte, smole, staklena ambalaža, žarulje, fluorescentne cijevi, otpad koji sadrži živu, akumulatori, stari mobiteli, punjači i ostali sitni elektronički aparati, otpadna auto ulja, odjeća, tekstil, ambalaže od boja i slično.

 

 

Raspored odvoza za 2023. godinu:

 Gradu Lepoglavi će se tijekom studenog, počevši od 6. studenog, mobilnim reciklažnim dvorištem vršiti prikupljanje određenih vrsta otpada iz domaćinstva, poručuju iz gradskog komunalnog redarstva. Riječ je o otpadu kao što su stare baterije, boje, tinte, smole, staklena ambalaža, žarulje, fluorescentne cijevi, otpad koji sadrži živu, akumulatori, stari mobiteli, punjači i ostali sitni elektronički aparati, otpadna auto ulja, odjeća, tekstil, ambalaže od boja i slično.

Otpad će se prikupljati prema sljedećem rasporedu:

– 6. 11. (ponedjeljak) od 7.30 do 10.30 sati na parkiralištu kod trgovačkog obrta Marica u Lepoglavi (Hrvatskih
pavlina 41) za naselje Lepoglavu

– 6. 11. (ponedjeljak) od 11.00 do 14.00 sati na parkiralištu restorana Ivančica u Lepoglavi za naselje Lepoglavu
– 7. 11. (utorak) od 7.30 do 10.30 sati na parkiralištu kod starog groblja u Lepoglavi za naselja Viletinec i Vulišinec
– 7. 11. (utorak) od 11.00 do 14.00 sati na parkiralištu kod Caffe bara Niagara i trgovine Škudar za naselja
Muričevec i Očura
– 13. 11. (ponedjeljak) od 7.30 do 10.30 sati na parkiralištu iza vatrogasnog doma u Kamenici (Kamenica 48D) za
naselja Kamenicu, Crkovec i Kamenički Vrhovec
– 13. 11. (ponedjeljak) od 11.00 do 14.00 sati kod kućnog broja 65B u Kameničkom Podgorju za naselje Kameničko
Podgorje
– 14. 11. (utorak) od 7.30 do 10.30 sati na parkiralištu kod groblja u Višnjici za naselja Donaj Višnjica i Zlogonje
– 14. 11. (utorak) od 11.00 do 14.00 sati na parkiralištu kod ugostiteljskog objekta JAK u Žarovnici za naselje
Žarovnicu
– 20. 11. (ponedjeljak) od 7.30 do 10.30 sati kod autobusne stanice u Gornjoj Višnjici za naselja Gornja Višnjica,
Bednjica, Jazbina Višnjička i Zalužje
Otpad će se moći predati uz predočenje osobne iskaznice

 

Raspored odvoza za 2022. godinu:


Lepoglava
– naselja i ulice: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Bednjica, Zalužje, Višnjička Jazbina, Zlogonje

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (11.01., 25.01.);
Veljača (08.02., 22.02.);
Ožujak (08.03., 22.03.);
Travanj (05.04., 19.04.);
Svibanj (03.05., 17.05., 31.05.);
Lipanj (14.06., 28.06.);
Srpanj (12.07., 26.07.);
Kolovoz (09.08., 23.08.);
Rujan (06.09., 20.09.);
Listopad (04.10., 18.10.);
Studeni (02.11., 15.11., 29.11.);
Prosinac (13.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir) i žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (27.01.); 
Veljača (24.02.);
Ožujak (24.03.);
Travanj (21.04.);
Svibanj (19.05.);
Lipanj (30.06.);
Srpanj (28.07.);
Kolovoz (25.08.);
Rujan (22.09.);
Listopad (20.10.);
Studeni (17.11.);
Prosinac (15.12.).

Odvoz tekstila: 13.01.2022., 07.04.2022., 14.07.2022. i 20.10.2022.
Odvoz stakla i metala: 24.02.2022., 19.05.2022., 25.08.2022. i 17.11.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Sestranec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička, Jeles, Hrvatskih Pavlina, Varaždinska, I. Belostenca, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića,  Patačićeva, Ivana Mažuranića, Rangerova, Šumec, Zagorska, Kovačićeva, A. Šenoe, Gorica, Trakošćanska, Matoševa, Purga, E. Kvaternika, Kardinala Stepinca

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (07.01., 20.01.);
Veljača (03.02., 17.02.);
Ožujak (03.03., 17.03., 31.03.);
Travanj (14.04., 28.04.);
Svibanj (12.05., 26.05.);
Lipanj (09.06., 23.06.);
Srpanj (07.07., 21.07.);
Kolovoz (04.08., 18.08.);
Rujan (01.09., 15.09., 29.09.);
Listopad (13.10., 27.10.);
Studeni (10.11., 24.11.);
Prosinac (08.12., 22.12.).

Plava vreća/spremnik (papir) i žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (28.01.); 
Veljača (25.02.);
Ožujak (25.03.);
Travanj (22.04.);
Svibanj (27.05.);
Lipanj (24.06.);
Srpanj (29.07.);
Kolovoz (26.08.);
Rujan (23.09.);
Listopad (28.10.);
Studeni (25.11.);
Prosinac (30.12.).

Odvoz tekstila: 10.02.2022., 05.05.2022., 11.08.2022. i 03.11.2022.
Odvoz stakla i metala: 11.03.2022., 03.06.2022., 30.09.2022. i 16.12.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Kameničko Podgorje, Očura, Murićevec, Gornji Vulišinec, Donji Vulišinec

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (07.01., 20.01.);
Veljača (03.02., 17.02.);
Ožujak (03.03., 17.03., 31.03.);
Travanj (14.04., 28.04.);
Svibanj (12.05., 26.05.);
Lipanj (09.06., 23.06.);
Srpanj (07.07., 21.07.);
Kolovoz (04.08., 18.08.);
Rujan (01.09., 15.09., 29.09.);
Listopad (13.10., 27.10.);
Studeni (10.11., 24.11.);
Prosinac (08.12., 22.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (12.01.); 
Veljača (09.02.);
Ožujak (09.03.);
Travanj (06.04.);
Svibanj (18.05.);
Lipanj (15.06.);
Srpanj (13.07.);
Kolovoz (10.08.);
Rujan (21.09.);
Listopad (19.10.);
Studeni (16.11.);
Prosinac (14.12.).

Odvoz tekstila: 10.03.2022., 09.06.2022., 01.09.2022. i 01.12.2022.
Odvoz stakla i metala: 12.01.2022., 06.04.2022., 13.07.2022. i 12.10.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Viletinec, Crkovec, Kamenički Vrhovec, Kamenica, Žarovnica

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (05.01., 19.01.);

Veljača (02.02., 16.02.);

Ožujak (02.03., 16.03., 30.03.);

Travanj (13.04., 27.04.);

Svibanj (11.05., 25.05.);

Lipanj (08.06., 23.06.);

Srpanj (06.07., 20.07.);

Kolovoz (03.08., 17.08., 31.08.);

Rujan (14.09., 28.09.);

Listopad (12.10., 26.10.);

Studeni (09.11., 23.11.);

Prosinac (07.12., 21.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (12.01.);
Veljača (09.02.);
Ožujak (09.03.);
Travanj (06.04.);
Svibanj (18.05.);
Lipanj (15.06.);
Srpanj (13.07.);
Kolovoz (10.08.);
Rujan (21.09.);
Listopad (19.10.);
Studeni (16.11.);
Prosinac (14.12.).

Odvoz tekstila: 10.03.2022., 09.06.2022., 01.09.2022. i 01.12.2022.
Odvoz stakla i metala: 12.01.2022., 06.04.2022., 13.07.2022. i 12.10.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– Stambene zgrade i poslovni prostori koji imaju spremnike od 1100 l (Ulice i naselja: Hrvatskih pavlina, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića, A. Šenoe) 

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (05.01., 19.01.);
Veljača (02.02., 16.02.);
Ožujak (02.03., 16.03., 30.03.);
Travanj (13.04., 27.04.);
Svibanj (11.05., 25.05.);
Lipanj (08.06., 23.06.);
Srpanj (06.07., 20.07.);
Kolovoz (03.08., 17.08., 31.08.);
Rujan (14.09., 28.09.);
Listopad (12.10., 26.10.);
Studeni (09.11., 23.11.);
Prosinac (07.12., 21.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (26.01.); 
Veljača (23.02.);
Ožujak (23.03.);
Travanj (20.04.);
Svibanj (18.05.);
Lipanj (29.06.);
Srpanj (27.07.);
Kolovoz (24.08.);
Rujan (21.09.);
Listopad (19.10.);
Studeni (30.11.);
Prosinac (28.12.).

Odvoz tekstila: 23.02.2022., 18.05.2022., 24.08.2022. i 30.11.2022. 
Odvoz stakla i metala: 23.03.2022., 29.06.2022., 21.09.2022. i 28.12.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Klenovnik
– naselja i ulice: Klenovnik, Dubrovec, Lipovnik, Plemenšćina, Vukovoj

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (14.01., 28.01.);
Veljača (11.02., 25.02.);
Ožujak (11.03., 25.03.);
Travanj (08.04., 22.04.);
Svibanj (06.05., 20.05.);
Lipanj (03.06., 17.06.);
Srpanj (01.07., 15.07., 29.07.);
Kolovoz (12.08., 26.08.);
Rujan (09.09., 23.09.);
Listopad (07.10., 21.10.);
Studeni (04.11., 19.11.);
Prosinac (02.12., 16.12., 30.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (18.01.);
Veljača (15.02.);
Ožujak (15.03.);
Travanj (26.04.);
Svibanj (24.05.);
Lipanj (21.06.);
Srpanj (19.07.);
Kolovoz (30.08.);
Rujan (27.09.);
Listopad (25.10.);
Studeni (22.11.);
Prosinac (20.12.).

Odvoz tekstila: 15.02.2022. i 30.08.2022. 
Odvoz stakla i metala: 26.04.2022. i 27.09.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu