Tra

20

Raspored odvoza

**Mole se građani da na dan odvoza stave spremnike sa otpadom uz javno-prometnu površinu od 07:00 sati ujutro. 

 

Raspored odvoza za 2022. godinu:


Lepoglava
– naselja i ulice: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Bednjica, Zalužje, Višnjička Jazbina, Zlogonje

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (11.01., 25.01.);
Veljača (08.02., 22.02.);
Ožujak (08.03., 22.03.);
Travanj (05.04., 19.04.);
Svibanj (03.05., 17.05., 31.05.);
Lipanj (14.06., 28.06.);
Srpanj (12.07., 26.07.);
Kolovoz (09.08., 23.08.);
Rujan (06.09., 20.09.);
Listopad (04.10., 18.10.);
Studeni (02.11., 15.11., 29.11.);
Prosinac (13.12., 27.12.).

Plava vreća/spremnik (papir) i žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (27.01.); 
Veljača (24.02.);
Ožujak (24.03.);
Travanj (21.04.);
Svibanj (19.05.);
Lipanj (30.06.);
Srpanj (28.07.);
Kolovoz (25.08.);
Rujan (22.09.);
Listopad (20.10.);
Studeni (17.11.);
Prosinac (15.12.).

Odvoz tekstila: 13.01.2022., 07.04.2022., 14.07.2022. i 20.10.2022.
Odvoz stakla i metala: 24.02.2022., 19.05.2022., 25.08.2022. i 17.11.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Sestranec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička, Jeles, Hrvatskih Pavlina, Varaždinska, I. Belostenca, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića,  Patačićeva, Ivana Mažuranića, Rangerova, Šumec, Zagorska, Kovačićeva, A. Šenoe, Gorica, Trakošćanska, Matoševa, Purga, E. Kvaternika, Kardinala Stepinca

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (07.01., 20.01.);
Veljača (03.02., 17.02.);
Ožujak (03.03., 17.03., 31.03.);
Travanj (14.04., 28.04.);
Svibanj (12.05., 26.05.);
Lipanj (09.06., 23.06.);
Srpanj (07.07., 21.07.);
Kolovoz (04.08., 18.08.);
Rujan (01.09., 15.09., 29.09.);
Listopad (13.10., 27.10.);
Studeni (10.11., 24.11.);
Prosinac (08.12., 22.12.).

Plava vreća/spremnik (papir) i žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (28.01.); 
Veljača (25.02.);
Ožujak (25.03.);
Travanj (22.04.);
Svibanj (27.05.);
Lipanj (24.06.);
Srpanj (29.07.);
Kolovoz (26.08.);
Rujan (23.09.);
Listopad (28.10.);
Studeni (25.11.);
Prosinac (30.12.).

Odvoz tekstila: 10.02.2022., 05.05.2022., 11.08.2022. i 03.11.2022.
Odvoz stakla i metala: 11.03.2022., 03.06.2022., 30.09.2022. i 16.12.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Kameničko Podgorje, Očura, Murićevec, Gornji Vulišinec, Donji Vulišinec

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (07.01., 20.01.);
Veljača (03.02., 17.02.);
Ožujak (03.03., 17.03., 31.03.);
Travanj (14.04., 28.04.);
Svibanj (12.05., 26.05.);
Lipanj (09.06., 23.06.);
Srpanj (07.07., 21.07.);
Kolovoz (04.08., 18.08.);
Rujan (01.09., 15.09., 29.09.);
Listopad (13.10., 27.10.);
Studeni (10.11., 24.11.);
Prosinac (08.12., 22.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (12.01.); 
Veljača (09.02.);
Ožujak (09.03.);
Travanj (06.04.);
Svibanj (18.05.);
Lipanj (15.06.);
Srpanj (13.07.);
Kolovoz (10.08.);
Rujan (21.09.);
Listopad (19.10.);
Studeni (16.11.);
Prosinac (14.12.).

Odvoz tekstila: 10.03.2022., 09.06.2022., 01.09.2022. i 01.12.2022.
Odvoz stakla i metala: 12.01.2022., 06.04.2022., 13.07.2022. i 12.10.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– naselja i ulice: Viletinec, Crkovec, Kamenički Vrhovec, Kamenica, Žarovnica

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (05.01., 19.01.);

Veljača (02.02., 16.02.);

Ožujak (02.03., 16.03., 30.03.);

Travanj (13.04., 27.04.);

Svibanj (11.05., 25.05.);

Lipanj (08.06., 23.06.);

Srpanj (06.07., 20.07.);

Kolovoz (03.08., 17.08., 31.08.);

Rujan (14.09., 28.09.);

Listopad (12.10., 26.10.);

Studeni (09.11., 23.11.);

Prosinac (07.12., 21.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (12.01.);
Veljača (09.02.);
Ožujak (09.03.);
Travanj (06.04.);
Svibanj (18.05.);
Lipanj (15.06.);
Srpanj (13.07.);
Kolovoz (10.08.);
Rujan (21.09.);
Listopad (19.10.);
Studeni (16.11.);
Prosinac (14.12.).

Odvoz tekstila: 10.03.2022., 09.06.2022., 01.09.2022. i 01.12.2022.
Odvoz stakla i metala: 12.01.2022., 06.04.2022., 13.07.2022. i 12.10.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Lepoglava
– Stambene zgrade i poslovni prostori koji imaju spremnike od 1100 l (Ulice i naselja: Hrvatskih pavlina, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića, A. Šenoe) 

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (05.01., 19.01.);
Veljača (02.02., 16.02.);
Ožujak (02.03., 16.03., 30.03.);
Travanj (13.04., 27.04.);
Svibanj (11.05., 25.05.);
Lipanj (08.06., 23.06.);
Srpanj (06.07., 20.07.);
Kolovoz (03.08., 17.08., 31.08.);
Rujan (14.09., 28.09.);
Listopad (12.10., 26.10.);
Studeni (09.11., 23.11.);
Prosinac (07.12., 21.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (26.01.); 
Veljača (23.02.);
Ožujak (23.03.);
Travanj (20.04.);
Svibanj (18.05.);
Lipanj (29.06.);
Srpanj (27.07.);
Kolovoz (24.08.);
Rujan (21.09.);
Listopad (19.10.);
Studeni (30.11.);
Prosinac (28.12.).

Odvoz tekstila: 23.02.2022., 18.05.2022., 24.08.2022. i 30.11.2022. 
Odvoz stakla i metala: 23.03.2022., 29.06.2022., 21.09.2022. i 28.12.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu


Klenovnik
– naselja i ulice: Klenovnik, Dubrovec, Lipovnik, Plemenšćina, Vukovoj

Zeleni spremnik (miješani komunalni otpad):

Siječanj (14.01., 28.01.);
Veljača (11.02., 25.02.);
Ožujak (11.03., 25.03.);
Travanj (08.04., 22.04.);
Svibanj (06.05., 20.05.);
Lipanj (03.06., 17.06.);
Srpanj (01.07., 15.07., 29.07.);
Kolovoz (12.08., 26.08.);
Rujan (09.09., 23.09.);
Listopad (07.10., 21.10.);
Studeni (04.11., 19.11.);
Prosinac (02.12., 16.12., 30.12.).

Plava vreća/spremnik (papir), žuta vreća/spremnik (plastika): 

Siječanj (18.01.);
Veljača (15.02.);
Ožujak (15.03.);
Travanj (26.04.);
Svibanj (24.05.);
Lipanj (21.06.);
Srpanj (19.07.);
Kolovoz (30.08.);
Rujan (27.09.);
Listopad (25.10.);
Studeni (22.11.);
Prosinac (20.12.).

Odvoz tekstila: 15.02.2022. i 30.08.2022. 
Odvoz stakla i metala: 26.04.2022. i 27.09.2022. 
Posuda za biootpad: svaki petak u mjesecu
Krupni otpad: po pozivu