Tra

20

Mobilno reciklažno dvorište u Gradu Lepoglavi

Nastavkom aktivnosti u provedbi projekta Mobilno reciklažno dvorište u Gradu Lepoglavi, od 16. studenog 2020. mobilno reciklažno dvorište počinje sa prikupljanjem otpada po naseljima cijelog gradskog područja. Mobilno će reciklažno dvorište obilaziti svako naselje grada Lepoglave jedanput u razdoblju od tri mjeseca, a otpad iz svojih kućanstava građani će moći besplatno odlagati u primjerenim količinama. Osim nabave jedinice mobilnog reciklažnog dvorišta, kroz ostale aktivnosti projekta građani će biti informirani o pravilnom gospodarenju otpadom i funkcioniranju mobilnog reciklažnog dvorišta putem raznih izobrazno-informativnih aktivnosti. Projekt Mobilno reciklažno dvorište u Gradu Lepoglavi sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odnosno iz Kohezijskog fonda. Ugovorom sklopljenim između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Lepoglave kao Korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, Gradu Lepoglavi odobreno je sufinanciranje projekta u iznosu od 115.694,44 kune što je 85 % prihvatljivih troškova projekta. Raspored odvoza otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta nalazi se u prilogu članka, kao i popis otpada koji možete predati. Kako bi mogli predati otpad iz vašeg kućanstva u reciklažno dvorište, sa sobom ponesite osobnu iskaznicu i zadnji plaćeni račun za zbrinjavanje otpada.

Dodatne informacije možete dobiti i putem telefona na broj 042/494-313