Tra

20

OŠ Ante Starčevića Lepoglava

Nisam za baciti jer me možeš preraditi!
Recikliraj smeće za više sreće!
Reduce-reuse-recycle!
Otpad odvoji, zemlju zadovolji, da bi nam bilo ljepše i ne bi bilo toliko smeća.
Otpad odvoji bez greške!
Nemoj zagađivati prirodu zato jer ćeš živjeti u smeću.
Važno je da okoliš bude čist i uredan!
Nemoj bacati žvakače zato jer im treba da se dugo razgrade!
Važno je odvajati otpad za ljude, životinje i biljke i da životinje bolje žive!
Za životinje, biljke i za ljude odvajaj smeće da zemlja ljepša bude!
Ne bacaj smeće da ne zagađuješ okoliš!
Bacaj pravilno smeće da kasnije tvoji unuci ne moraju u muzej ići gledati drveće!
Baci smeće da svijet bude čist!
Smeće se ne razmeće!
Moramo reciklirati otpad tako da ne bude previše smeća!
Zato što lakše čuvamo prirodu i važno je čuvati kisik!
Zašto je važno odvajati smeće? Važno je zato da priroda bude ljepša!
Čisti svijet za bolji cvijet!
Zaštititi svijet sortiranjem otpada!
Čist i lijep, neka bude naš svijet!
Posadi cvijet za bolji svijet!
Otpad baciti svijet zaštititi!
Cvijet je lijep kad ne zagađujemo svijet!
Nemoj zagađivati prirodu jer će se to tebi vratiti!
Zašto je važno odvajati otpad? Važno je zato jer ako odvajamo otpad možemo očuvati šume, livade, plaže, more i možemo očuvati zrak, očuvati naš lijep dom planet zemlju. Čuvajmo naš planet!!!
Zašto je važno odvajati smeće? Ako je smeće odvojeno lakše će se reciklirati!
Trebamo odvajati otpad zato da ne oštetimo prirodu!
Bacajte smeće u kante za smeće da bude sreće više!
Prirodu nismo naslijedili od djedova, već smo ju posudili od unuka!
Važno je održavati okoliš zbog  zagađenja voda!
Važno je održavati okoliš radi prirode!
Važno je održavati okoliš zbog prirode i društva!
Nemoj uništavati životinjama stanište!
Na mladima svijet ostaje!
Odvajati otpad je fora jer se to mora!
Odvajati okoliš je važno jer se okoliš osjeća snažno!
Ne bacaj smeće u cvijeće!
Manje smeća, više cvijeća!
Razvrstavajmo otpad, jer je to naša budućnost!
Bacaj smeće u vreće!
Više cvijeća manje smeća!
Tko ulicu prlja, taj će da nadrlja!
Važno je razvrstavati otpad!
Ne bacajte smeće jer nećete imati sreće i cvijeća i sunce će da vas opeče!
Bacaj smeće da nam životne prilike budu veće!
Otpad treba reciklirati da zemlja bude čista i da nam bude lijepo na njoj!
Ako otpad razvrstaš prav, svijet će biti zdrav!
Ne bacaj smeće, možeš dobiti neku bolest!
Spavam danju, radim noću za gradsku čistoću!
Reciklirajte ovaj papir!
Važno je razvrstavati otpad jer tako čuvamo okoliš i svoje zdravlje!
Čisti šume, zrak, da bude čist zemlje prag!
Manje smeća =više sreće za zemlju!

Više cvijeća, manje smeća!
Razvrstavamo smeće zato da očistimo okoliš!
Da ne zagađujemo okoliš!
Ne bacaj smeće u prirodu nego u kontejnere!
Ne bacaj smeće za više sreće!
Ne bacaj smeće da šanse spašavanja planeta Zemlje budu veće!
Za čisti okoliš razvrstavamo smeće i sadimo cvijeće!
Očisti okoliš da bude siguran!
Recikliraj papir za nove bilježnice!
Trebamo posaditi drva da bi mogli lakše disati!
Bolje da u vodi plivaju djeca nego boce!
Važno je čuvati prirodu da životinje imaju ljepši dom!
Trebamo čuvati okoliš za bolji život!
Sadimo drveće za više kisika, šume su naša pluća!
Bacaj smeće u kante za bolji okoliš!
Odvajamo otpad da okoliš bude čist!
Ne smijemo bacati sav otpad u jednu kantu!
Kad razvrstavamo smeće dobijemo otpad za ponovno korištenje!
Za ljepši okoliš i prirodu, reciklirajmo!
Posadi cvijet za ljepši svijet!
Ne zagađuj okoliš jer time štetiš sam sebi!
Moramo čuvati okoliš za ljepši život!
Ne smijemo bacati smeće u prirodu jer uskoro neće više biti pitke vode na svijetu!
Ne smije se bacati smeće u more!
Na mećite smeće da vam lijepo raste cvijeće!
Sadi cvijeće, ne bacaj smeće!
Ne zagađuj prirodu jer je ona naš dom!
Ne bacajte smeće za ljepše cvijeće!
Ne bacajte smeće jer zagađujemo okoliš i lijepi svijet!
Važno je razvrstavati smeće da planeta ne bi bila zagađena!
Važno je držati svijet čistim!
Pazi kamo bacaš smeće jer Zemlja ima osjećaje!
Čuvajmo prirodu jer je priroda ljubav i sloboda!
Ne smijemo bacati smeće u more jer u moru žive životinje i mogu umrijeti!
Uvijek moramo čuvati prirodu jer treba puno godina da se smeće razgradi!
Ne zagađuj okoliš! Razvrstavanje je važno! Ne bacaj smeće!
Za čisti okoliš treba pravilno razvrstavati otpad!
Pokupi smeće za ljepše cvijeće!
Otpad treba sortirati u ispravne kontejnere!
Za okoliš je potrebno odlagati smeće u razne kontejnere; staklo u zeleni kontejner, plastiku u žuti, a papir u plavi kontejner. Ne zagađivati okoliš!
Posadi cvijet za ljepši svijet!
Smeće se mora odvajati da imamo ljepši okoliš!
Ne bacajmo smeće u šume!