Tra

20

OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik

Otpad je važno odlagati jer se tako on reciklira, a time se štede energija, voda i smanjuje se onečišćenje šuma!
Važno je bacati smeće da bi sve bilo čisto i za očuvanje prirode!
Smeće bacaj u koš za smeće za zdravlje naše djece!
Bacaš smeće i budi pun sreće!
Ne bacaj u more smeće, za riblje osmijehe veće!
Važno je trčati i biciklirati, a još važnije razvrstavati otpad i reciklirati!
Bavi se sportom i očuvaj čisti zrak!
Reciklirati je mrak, imat ćemo svjež zrak!
Nemoj bacati smeće jer uništavaš ozon!
Važno je odlagati smeće jer šteti okolišu!
Važno je odvajati otpad zbog ljepšeg okoliša!
Važno je razlagati otpad da bi zaštitili okoliš!
Za bolji i čisti zrak!
Recikliramo za bolji svijet!
Reciklirajmo za bolji život!
Reciklirajmo za bolju budućnost!
Važno je odvajati otpad zato jer ćemo imati čisti zrak!
Reciklirajmo za zdraviji okoliš!
Razdvajanje otpada je važno jer zdrav i čist okoliš omogućuje nam bolji način života!
Reciklirajmo za buduće naraštaje!
Smeće se meće u određene vreće!
Reciklirajmo za manje smeća!
Otpad je važno odlagati jer se tada on reciklira, a time se štede energija i voda te smanjuje onečišćenje šuma!
Važno je reciklirati da ne bi sjekli šume koje su pluća zemlje!
Važno je razvrstavati i bacati smeće za čist zrak!
Da očuvamo okoliš!
Moramo reciklirati da imamo bolji zrak!
Važno je očuvati prirodu čistu zbog čistog zraka i mora!
Da ljudi budu zdravi!
Važno je zato jer ćemo tako čuvati okoliš u kojem živimo i biti će nam puno ljepše!
Da mi poberemo papir i plastiku!
Da očuvamo okoliš!
Da ne uništimo zemlju!
Zbog čišćeg zraka i lijepe prirode!
Nemoj bacati otpad u more da ribe mogu živjet bolje!
Važno je odvajati smeće da ne udišemo nečisti zrak!
Važno je bacati otpad da neće biti zagađivanja zemlje!
Moramo se više kretati biciklom i pješačiti, a ne automobilom da bi imali čisti zrak!
Važno nam je odvajati otpad da imamo čisti zrak! 
Važno je razvrstavati smeće da bi zaštitili životinje i okoliš!
Čuvajmo vode, zaštitimo ribe!
Važno je bacati smeće u kante kako bi životinje duže živjele i zemlja bila čista!
Važno je bacati smeće u kante kako bi imali ljepši okoliš!
Bacaj otpad u određenu kantu za smeće!
Bitno je reciklirati smeće jer zemlja nam nestati neće!
Smeće nesmijemo bacati zbog očuvanja mora i vode!
Zato da ne smrdi zrak!
Da se u budućnosti ne zagadi cijela planeta zemlja!
Da nam sve ne smrdi!

Nemojte bacati smeće u prirodu.
Nemojte bacati smeće u vodu.
Moramo čuvati šume i životinje.
Obavezno je reciklirati.
Ne bacajmo smeće u prirodu da bi ljepše živjeli.
Čistite svoj okoliš! Bacajte otpad u odgovarajuće kontejnere.
Smeće se ne baca u vodu.
Dragi ljudi ne bacajte u prirodu smeće jer je to štetno za životinje i biljke.
Smeće moramo bacati u kontejnere i ako ga vidimo pokraj pokupimo ga!
Čistimo prirodu!
Nemojte bacati smeće u okoliš da nam bude lijepa priroda.
Ne smijemo bacati otpad u prirodu.
Čistimo prirodu od smeća!
Nemojte bacati smeće u vodu kako bi ribe mogle živjeti.
Razvrstavajmo smeće da bi svijet bio ljepši i zdraviji.
Smeće moramo razvrstavati i ne bacati u prirodu jer onečišćuje zrak, a bez zraka nema života.
Ne zagađujmo okoliš!
Nikada ne bacajmo smeće u prirodu!
Ne bacaj smeće u prirodu da ne bi jednog dana požalili!
Ne smijemo bacamo smeće u vodu, bacajmo ga u spremnike!
Moramo reciklirati da ne uništimo zemlju!
Manje smeća, više cvijeća!
Prirodu moramo čuvati jer priroda može živjeti bez nas, ali mi bez nje ne možemo!
Ne bacajte smeće u okoliš jer ga time zagađujete!
Ne zagađuj prirodu jer nam je potrebna za zdravlje!
Ne bacaj smeće jer se neko razgrađuje i 1000 godina!
Razvrstavajmo otpad da bi imali bolji život i da bi priroda bila čista!
Čuvajmo okoliš od smeća!
Sadimo drveće da nam ima zraka!
Ne bacaj smeće jer to šteti prirodi!
Ne bacaj smeće u prirodu jer smeće uništava prirodu!
Nemojte bacati smeće u more!
Dragi ljudi ne bacajte u prirodu smeće jer je to štetno za životinje i biljke!
Mama i tata bacajte smeće u kantu, ne na zemlju!
Volim biti u prirodi pa ne bacaj smeće tamo!
Važno je odvajati otpad da ne ugrozimo prirodu, ne bacajte smeće u okoliš!
Razvrstavajmo otpad jer možemo napraviti novi papir!
Trebamo razvrstavati da bi svijet bio ljepši!