Tra

20

OŠ Ivana Rangera Kamenica

Zato da čuvamo prirodu!
Važno je odvajati otpad da lakše dišemo!
Važno je odvajati otpad da bi nam na zemlji bilo još ljepše!
Otpad odvajaj, plastiku spajaj!
Važno je odvajati otpad da nam život na zemlji bude bolji i lakši!
Da bude sve lijepo i čisto!
Razvrstaj smeće u različite vreće da raste cvijeće!
Otpad vrijedi odvajati da bi zemlja mogla disati, vrijedi se potruditi da možemo lakše živjeti!
Bacaj smeće i čuvaj cvijeće!
Zbog okoliša!
Zbog zdravlja!
Jedan cvijet za bolji svijet!
Smeće moramo razvrstavati zbog ljepšeg života na zemlji!
Da okoliš bude čišći i da imamo sviježi zrak!
Razvrstaj biootpad!
Za ljepši svijet zasadimo cvijet!
Više cvijeća manje smeća!
Važno je odvajati otpad zato da nam okoliš bude ljepši i čišći!
Jer je svijet lijep i trebamo ga očuvati!
Ako otpad nećemo odvajati zemlja će izumrijeti!
Manje plastike u moru više riba u plovu!
Da bude sve čisto!
Zbog okoliša!
Odvajaj otpad za čisto more i svijet!
Očistimo zemlju da bi zemlja blistala!
Zato što ne zagađuje okoliš i zato da se može pretvoriti u nešto novo!
Čuvajte prirodu za ljepši svijet!
Nemoj trošiti energiju!
Važno ga je odvajati zato da bi mogli reciklirati i upotrijebiti ponovo!
Važno je razvrstavati otpad!
Odvajaj otpad za ljepši okoliš!
Zato da ne bi cijeli svijet bio prepun smeća!
Ako recikliraš, ti si super junak!
Ne smijemo bacati smeće zato jer životinje misle da je hrana i onda se otruju.
Hodajmo čistom zemljom čineći dobro, a ne loše!
Treba čuvati zemlju jer je ona naš dom i ako se ona uništi uništeni smo i mi!
Bacaj smeće u različite vreće!
Važno je reciklirati zato da ne zagađujemo zemlju da ne bi životinje i ribe umirale!
Zato da ne zagađujemo prirodu i da ne zagađujemo vodu!
Smeće se meće za ljepši svijet!
Nemojmo zagađivati okoliš, životinje će duže živjeti!
Važno je odvajati otpad da svijet bude ljepši!
Moramo odvajati otpad zato jer njime zagađujemo život životinja i biljaka i otpadu dugo treba da se razgradi!
Važno je zato jer ima puno životinja kojima to jako šteti i ugrožava prirodu (primjer: ribe u vodi)!
Važno je razdvajati otpad da životinje ne bi uginule!
Treba razvrstavati otpad zato jer se onda zagađuje priroda ako  ne bi razvrstavali!
Za bolji svijet jer ljudi sve bacaju bez reda!
Da bi bilo više zraka!
Za ljepši svijet, zato da bude ljepše i za sreću!
Učini ljepši svijet, posadimo cvijet, recikliraj i ne ubijaj!
Ja zemlju trebam a ona mene ne!
Važno je odvajati smeće da bi imali najljepšu državu na svijetu!
Moramo odvajati otpad jer tako ne zagađujemo okoliš i možemo zaštititi živote životinja!

Moramo čuvati okoliš i zemlju da nam bude čista!
Ne bacajmo smeće u park jer se tamo igramo!
Čuvajmo prirodu zbog života ljudi, biljaka i životinja!
Ne bacajmo smeće u prirodu jer je Zemlja naš dom!
Čuvajmo prirodu jer je ona naš svijet!
Trebamo čuvati okoliš da ostane čist za našu djecu!
Trebamo bacati smeće u spremnike, a ne u prirodu!
Čuvajmo prirodu da nam bude lijepo!
Čuvajmo prirodu za ljepši okoliš i ne bacajmo smeće izvan kanti za otpad!
Čuvajmo prirodu za ljepšu budućnost!
Čuvajmo našu prirodu i naš okoliš da je ne bi uništili i zagadili!
Jedan cvijet za cijeli svijet!
Čuvajte okoliš tako da ne bacate smeće!
Nemojte zagađivati more! Nemojmo bacati smeće u more jer je to nečiji dom!
Moramo održavati okoliš da imamo sviježi zrak, ako bacamo smeće oštećujemo okoliš i sebe!
Čuvam okoliš da nam ne bude prljavo!
Ako želimo lijepi svijet potrudimo se i ne zagađujmo ga!
Čuvajmo zemlju i bacajmo smeće u kontejnere!
Čuvajmo prirodu za budućnost!
Čuvajmo prirodu jer je ona naš svijet!