Tra

20

OŠ Izidora Poljaka Višnjica

Nemojmo bacati smeće u prirodu jer je to zagađuje!
Važno je odvajati otpad jer se može reciklirati!
Eko svima štima!
Pazim cvijet da poboljšam svijet!
Došla klima, meni bilo zima!
Moramo odlagati otpad zbog zdravlja i budućnosti naših potomaka!
Odvajaj smeće za ljepše cvijeće!
Za ljepši svijet posadi cvijet!
Bacite smeće u određene spremnike!
Važno je zato jer svaka osoba mora čuvati okoliš!
Za ljepše more i planine odvajaj smeće u prilagođene kante!
Više cvijeća nego smeća!
Bacaj smeće za puno sreće!
Smeće u prave vreće!
Smeće meće, naša priroda šeće!
Posadi cvijet za bolji svijet!
Sadite cvijeće, bacajte smeće!
Bacaj smeće za puno sreće!
Više cvijeća manje smeća!
Bacaj smeće u vreće!
Reciklirajte za ljepši svijet!
Jer štitimo prirodu!
Čista priroda, čista budućnost!
Smeće je potrebno razvrstavati ne samo za zemlju, biljke i životinje nego i za sve nas!
Želim da svijet bude ljepši!
Razvrstavajte smeće da ne onečistite zrak jer nam je zrak potreban za disanje!
Ako želite lijep svijet reciklirajte!
Čuvajte svijet da nam bude ljepši!
Čuvajmo okoliš da bi zemlja bila sretna!
Čistite i odvajajte za zdraviju igru djece!
Razvrstavajte otpad za bolji svijet!
Ako pravilno razvrstavamo duže ćemo živjeti!
Čuvajte svijet da bi ljudi bili zdravi i da bi svijet bio čist!
Razvrstavamo otpad za ljepši svijet i život!
Čuvajte svijet i ne bacajte smeće u prirodu!
Posadimo cvijet za ljepši svijet!
Posadimo stablo za više kisika razvrstavaj otpad za ljepši svijet i ljepši život!
Za bolji svijet posadi cvijet!
Moramo razvrstavati otpad zato da bi ljudi bili zdraviji i da ne bi bio zagađen okoliš!
Razvrstavajte smeće u određene kontejnere zato što ćemo poboljšati život sebi i drugima!
Razvrstavajte za čisto more i da ne bi bili bolesni!
Razlažite smeće da ribe budu sretne!
Čuvajmo okoliš i razvrstavajte otpad!
Bacajte smeće u određeni kontejner za bolji svijet!
Sadimo drveća jer time čuvamo kisik!
Ne bacajmo smeće!
Papir čuvajmo i reciklirajmo da bi imali čim više šuma jer nam treba za kisik!
Važno je odvajati otpad da ne bi ugrožavali okoliš i zemlju!
Ne bacajte smeće u more!
Čuvajte okoliš da dugo i zdravo živite!
Moramo čuvati okoliš!
Važno je odvajati otpad jer time čuvamo svijet!
Čuvajmo okoliš!
Ne zagađujte okoliš!
Ne bacajte smeće u prirodu nego u kontejnere!
Smeće nemojte baciti nego ga reciklirati!
Sadite drveće, a ne gazite cvijeće!
Život bi bio bolji da odvajamo otpad!
Zasadimo cvijet da poboljšamo svijet!
Cijeni ono što ti priroda daje!
Zatvaraj vodu jer svaka kap zlata vrijedi!
Vraćaj boce za 50 lipa!
Zasadi drvo i spavaj mirno!

Čuvajmo prirodu da bude svježeg zraka!
Čuvajte okoliš da planeta Zemlja bude čišća i ljepša!
Ako želiš čisti okoliš, razvrstavaj smeće!
Važno je razvrstavati otpad da vode budu čiste!
Moramo razvrstavati otpad da životinje mogu duže živjeti i ljepše disati!
Posadimo cvijet za ljepši svijet!
Važno je razvrstavati otpad da održimo čistoću svijeta!
Moramo razvrstavati smeće da bi priroda bila ljepša!
Važno je razvrstavati otpad zato što se od toga mogu napraviti nove stvari!
Moramo reciklirati da bi mogli ponovno upotrijebiti!
Posadimo cvijeće za ljepši svijet!
Nemojte bacati smeće da životinje ne uginu i da bude svjež zrak!
Važno je reciklirati otpad da Zemlja bude čista i životinje budu zdrave!
Ne bacajte otpad u more da bi spasili biljke i ribe!
Trebamo razvrstavati otpad jer tako pomažemo životinjama i ljepši je okoliš!
Moramo čuvati okoliš da bi mogle životinje živjeti!
Ne bacati smeće u okoliš zato što se ne želimo kiselu kišu!
Važno je odvajati otpad da priroda bude čista!
Nemojte bacati smeće u more!
Spašavajmo prirodu od smeća!
Nemojte bacati smeće u prirodu jer smeta životinjama!
Stavljaj plastiku u žutu kantu!
Da bude ljepši svijet, a okoliš sretan ne bacajmo smeće u prirodu!
Važno je čuvati okoliš da bude lijep i čist!
Na zagađujmo prirodu!