Tra

20

OŠ Žarovnica

Čuvaj potoke, rijeke, šume da nam u školi lijepo bude!
Bez razvrstavanja smeća nema čiste planete!
Smeće se meće u određene kante.
Bolje je voziti bicikl, nego motor!
Smeće se mora bacati u različite vreće!
Moramo razvrstavati smeće da ljepše živimo!
Razvrstaj smeće da na zemlji bude ljepše!
Ti si dobar ako bacaš smeće!
Važno je odlagati otpad da ne zagađujemo okoliš!
Recikliraj smeće!
Treba razvrstavati smeće!
Ja mislim da bi svi morali razvrstavati smeće od otpada!
Moramo očistiti prirodu da ne umre!
Smeće bacamo u određene vreće!
Važno je razvrstavati otpad da čuvamo prirodu!
Važno je odvajati smeće da imamo uredan okoliš!
Čuvaj potoke, rijeke, šume da nam lijepo bude!
Ne bacaj smeće u prirodu jer radiš ogledalo o svojoj neodgovornosti!
Mora se reciklirat jer smo sve bacili u koš.
Bez čistoće nema nas!
Smeće se mora baciti da ne zarazimo prirodu i zrak!
Svo smeće se ne baca u isti spremnik, razvrstavaj otpad pravilno!
Moramo odlagati smeće pravilno!
Važno je odlagati smeće da nam bude lijepo na zemlji.
Zemlja sreće gdje se razvrstava smeće!
Trudi se, čuvaj okoliši bacaj smeće u prave kante da priroda bude ljepša!
Važno je bacati smeće jer tako čuvamo okoliš!
Smeće se meće u određene vreće!
Ne bacajte smeće u okoliš jer je tako okoliš tužan!
Važno je odlagati smeće da nam bude lijepo na zemlji!
Razvrstavaj smeće da zemlja bude zemlja sreće!
Važno je bacati smeće u spremnike!
Smeće moramo baciti u koševe i reciklirati!

Ne smije se bacati smeće zato što to zagađuje okoliš!
Ne smijemo bacati smeće jer time zagađujemo prirodu!
Ne bacaj smeće u okoliš!
Ne bacaj u prirodu smeće jer tužno će biti cvijeće!
Bacajte plastične boce u plastiku zato jer želimo mjesta za igru!
Nemojte bacati smeće u potoke!
Ne smijemo bacati smeće po cesti! Moramo poštovati pravila i bacati otpad u određene spremnike!
U more ne smijemo bacati smeće!
Moramo čuvati okoliš da možemo disati!
Sadi cvijeće, ne bacaj smeće!
Ne bacaj smeće u potoke!
Posadi jedan cvijet za ljepši svijet!