Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: drvo

Način odlaganja

Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec ili Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Manje količine drva mogu se odlagati u spremnik za miješani komunalni otpad.