Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: građevinski (građevni) otpad

Način odlaganja

Ovlašteni sakupljač: BT Babinec, Varaždinska 35, 42208 Cestica. Kontakt: 098 284513