Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: invalidska kolica

Način odlaganja

Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec

Upute

Glomazni otpad predavati u reciklažnom dvorištu. Moguć besplatan odvoz od korisnika jedanput godišnje po pozivu.