Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: platnena torba

Način odlaganja

Spremnik za otpadni tekstil ili Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec

Upute

Ukrasne materijale na takvim predmetima potrebno je odvojiti ako je moguće.