Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: istekla (pokvarena) hrana

Način odlaganja

Spremnik za biorazgradivi komunalni otpad

Upute

Odvojiti od ambalaže u kojoj se hrana nalazi te ambalažu zbrinuti na propisan način, a hranu odbaciti u spremnik za biorazgradivi otpad.