Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: papir - prljavi (onečišćeni)

Način odlaganja

Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Onečišćeni papir i karton (otpadni papir i karton koji je onečišćen ostacima hrane, masnoće, ulja, goriva, kemikalija i sl.) odbacuje se u spremnike za miješani komunalni otpad.