Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: plastična kanta

Način odlaganja

Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec ili Spremnik za otpadnu plastiku

Upute

Plastične kante manjih dimenzija bez metalnih dijelova moguće je odložiti u spremnik za otpadnu plastiku. Kante i posude većih dimenzija spadaju u krupni (glomazni) otpad te se iste odlažu u reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec