aktivnosti projekta

Novosti

Najmlađima podijeljene bojanke

Zašto je važno i na koji način ispravno odvajati otpad najmlađi stanovnici Grada L...

Postavljeni plakati projekta

Kako bi se povećala vidljivost projekta te u još većoj mjeri utjecalo na svijest g...

Turističkim objektima podijeljeni letci i naljepnice

S ciljem informiranja turista i posjetitelja Lepoglave i Klenovnika o načinu gospo...

vrijeme je za promjene

Kam se koje smeće meće?

Grad Lepoglava i Općina Klenovnik provode izobrazno – informativne aktivnosti putem projekta pod nazivom "Kam se koje smeće meće". Projekt je zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je informirati i educirati građane o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost u području održivog gospodarenja otpadom.
Za provedbu projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je 374.938,18 kuna, što je 85 % troškova provedbe projekta čija je ukupna vrijednost 441.103 kuna.
Preostalih 15 % financirat će Grad Lepoglava i Općina Klenovnik.
Provedba projektnih aktivnosti trajati će ukupno 14 mjeseci, a projektom će se provoditi ukupno 18 izobrazno – informativnih aktivnosti.

Za više informacija kontaktirajte nas na: info@smece.hr

aktivnosti projekta

Aktivnosti