aktivnosti projekta

Novosti

Drugi krug tribina

U okviru projekta “Kam se koje smeće meće”, kojeg s ciljem informiranja i educiran...

Obilježen Dan planeta Zemlje

Obilježavanje Dana planeta Zemlje u sklopu provedbe projekta Kam se koje smeće meć...

Zelena čistka!

Dvadesetak udruga i mjesnih odbora s područja Grada Lepoglave i Općine Klenovnik o...

vrijeme je za promjene

Kam se koje smeće meće?

Grad Lepoglava i Općina Klenovnik provode izobrazno – informativne aktivnosti putem projekta pod nazivom "Kam se koje smeće meće". Projekt je zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je informirati i educirati građane o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšati osviještenost u području održivog gospodarenja otpadom.
Za provedbu projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je 374.938,18 kuna, što je 85 % troškova provedbe projekta čija je ukupna vrijednost 441.103 kuna.
Preostalih 15 % financirat će Grad Lepoglava i Općina Klenovnik.
Provedba projektnih aktivnosti trajati će ukupno 14 mjeseci, a projektom će se provoditi ukupno 18 izobrazno – informativnih aktivnosti.

Za više informacija kontaktirajte nas na: info@smece.hr

aktivnosti projekta

Aktivnosti