aktivnosti projekta

Kategorija: Aktivnosti

18. Naljepnice

Priprema sadržaja naljepnica za strane turiste za kante i kontejnere, prijevod na strane jezike, priprema vizualnog i grafičkog prikaza, tisak...

17. Letci za turiste

Priprema sadržaja letaka za strane turiste, prijevod na strane jezike, priprema vizualnog i grafičkog prikaza, tisak i podjela letaka Letci...

16. Tiskani oglasi

Osmišljavanje tekstova i poruka u oglasima, osmišljavanje vizualnog identiteta oglasa, osmišljavanje izobrazno-informativne kampanje, zakup medijskog prostora U svrhu povećanja vidljivosti...

15. Elektronski oglasi

Dizajn elektronskog oglasa, osmišljavanje poruka, objava oglasa na najčitanijim internetskim portalima Kako bi se povećala vidljivost samo Programa i ukazalo...

14. Aplikacija za mobilne telefone

Izrada idejnog rješenja, izrada sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone, dizajn aplikacije i osnovni identitet, programiranje aplikacije Jedna od...

13. Radijski spotovi

Izrada scenarija za radijske spotove, produkcija spotova, zakup medijskog prostora za emitiranje radijskih spotova Jedna od aktivnosti provedbe Programa biti...

12. Brošure za djecu

Sadržajna i metodološka priprema modula s tematskim cjelinama za izobrazno – informativne materijale za predškolsku i školsku djecu o održivom...

11. Slikovnica za djecu

Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za djecu, priprema za tisak, tisak i pakiranje, dostava Planira se dizajn, grafičko...

10. Obilježavanje događanja

Izrada scenarija obilježavanja događaja, plan aktivnosti za obilježavanje događaja, nabava i najam pomagala i usluga za obilježavanje događaja (tehnika, razglas,...

9. Predstave za djecu

Priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, kompletna produkcija predstave Za predškolsku djecu do sedam godina starosti organizirat će...