travanj

30

Drugi krug tribina

Drugi krug tribina

U okviru projekta “Kam se koje smeće meće”, kojeg s ciljem informiranja i educiranja građana o potrebi i načinu selektiranja otpada zajednički provode Grad Lepoglava i Općina Klenovnik, održan je i drugi krug tribina na kojima su građani i ovaj put mogli dobiti sve informacije o pravilnom selektiranju i učinkovitom gospodarenju otpadom.
Građani su na tribinama upoznati i sa novostima u provedbi projekta, odnosno o dostupnosti informacija o pravilnom gospodarenju otpadom, rasporedu odvoza otpada po mjestima te o mogućnosti prijave lokacija nepropisno odbačenog otpada putem web stranice i aplikacije projekta Kam se koje smeće meće.
Tribine održane u Lepoglavi i Klenovniku dio su izobrazno-informativnih aktivnosti kojima se u okviru projekta “Kam se koje smeće meće” nastoji građane s područja navedena dva JLS-a informirati i educirati o potrebi i načinu selektiranja otpada te im poboljšati osviještenost u području održivog gospodarenja otpadom.