Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: vrećica od duhana

Način odlaganja

Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Ako je omot plastificiran baca se u spremnik za miješani komunalni otpad, a ako nije rastaviti na celofan, foliju i papir. Papir se baca u spremnik za papir, a celofan i folija u spremnik za miješani komunalni otpad.