Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: okvir za sliku

Način odlaganja

Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec

Upute

Okviri za slike većih dimenzija predaju se u reciklažnom dvorištu kao glomazni otpad.