Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: prazni spremnik pod tlakom

Način odlaganja

Spremnik za otpadne metale/plastiku ili Reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec

Upute

Kod potpuno prazne doze koja nije pod tlakom odvojiti plastični dio od metalnog te razvrstati u spremnike prema vrsti materijala. Doza pod tlakom odlaže se u reciklažno dvorište.