Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: kompozitna ambalaža s aluminijskom unutrašnjosti (vrećica čipsa, smokija, bonbona, omoti čokolade i sl.)

Način odlaganja

Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute