Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: gutanit ploče

Način odlaganja

Izvođač radova je dužan zbrinuti tu vrstu otpada

Upute

Opasni građevinski otpad kojeg zbrinjava izvođač radova.