Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: petarde

Način odlaganja

Miješani komunalni otpad

Upute

Propucanu petardu bacamo u miješani komunalni otpad. Neiskorištenu odlažemo kao opasni otpad u reciklažno dvorište tvrtke Ivkom d.d. Ivanec